Monthly Archives: January 2021

Nguồn gene chi phối 50% sức mạnh tri thức của con người, còn môi trường sẽ quyết định nốt phần còn lại

bé ăn dặm hạt điều

Nguồn gene chi phối 50% sức mạnh tri thức của con người, còn môi trường sẽ quyết định nốt phần còn lại. Câu chuyện về ý chí của Tổng thống Roosevelt Thuở nhỏ, không có một dấu hiệu nào của Tổng thống Roosevelt gợi ra, dù chỉ là thoáng qua, về tầm vóc vĩ đại của ông trong tương lai. …

Read More »