30 ý tưởng làm đồ chơi từ hủ sữa su su

Sau phần làm đồ chơi từ hũ sữa  chua, mời bố mẹ và các con xem qua những ý tưởng làm đồ chơi từ hũ sữa su su cực kỳ xinh nhé.

Các con cần chuẩn bị dụng cụ để làm đồ chơi từ hũ sữa su su như sau:

  • Hũ sữa chua, hũ sữa su su đã uống hết, rửa sạch, để ráo nước
  • Băng keo, hồ dán, súng bắn keo
  • Các vật dụng trang trí
  • Kéo
  • Giấy màu
  • Màu nước

Tùy theo những ý tưởng làm đồchơi từ hũ sữa su su khác nhau mà các con chuẩn bị nhé.

Dưới đây là những ý tưởng làm đồ chơi từ hũ sữa su su tái chế, mời bố mẹ và các con tham khảo:

đồ chơi làm từ hũ su su đồ chơi làm từ hũ su su

tái chế đồ chơi từ hộp su su tái chế đồ chơi từ hộp su su tái chế đồ chơi từ hộp su su tái chế đồ chơi từ hộp su su

tái chế đồ chơi từ hộp su sutái chế đồ chơi từ hộp su su tái chế đồ chơi từ hộp su su tái chế đồ chơi từ hộp su su tái chế đồ chơi từ hộp su su tái chế đồ chơi từ hộp su su tái chế đồ chơi từ hộp su su

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *