Con không chia sẻ đồ chơi cho bạn: Ba mẹ đừng bao giờ ép bé

Con không chia sẻ đồ chơi cho bạn: Ba mẹ đừng bao giờ ép bé vì sao?  Hãy cùng đọc bài viết dưới đây.

Đừng bao giờ bắt trẻ chia sẻ những đồ chơi của con khi con không đồng ý. Đồ đạc của con, hãy cho con quyết định điều đó. Nếu mà ba mẹ cứ ép bé chia sẻ đồ đạc , đồ chơi của mình sẽ khiến trẻ hoài nghi.

Trẻ nhỏ sẽ không hiểu chia sẻ là gì: Một đứa trẻ mới chập chững biết đi còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức để hiểu khái niệm chia sẻ. Vì vậy, sẽ là vô ích khi bạn cố gắng giải thích với con nên chia sẻ đồ chơi với một đứa trẻ khác.

Bố mẹ nên kiên nhẫn đợi đến khi con lớn hơn một chút. Lúc đó, tinh thần và cảm xúc đều phát triển đầy đủ, đứa trẻ sẽ hiểu như thế nào là chia sẻ, mong muốn được kết bạn và hiểu chia sẻ với người khác là tốt.

Hãy đọc bài viết dưới đây.

“Chia sẻ là quan tâm” – chúng ta mong con hiểu điều đó, nhưng phải tính đến tuổi của đứa trẻ. Bạn nên tạm dừng dạy con chia sẻ cho đến khi chúng lớn hơn.

dạy con biết chia sẻ

Sở hữu giúp con xây dựng ý thức bản thân khi con biết giữ gìn đồ đạc của con

Trẻ nhỏ chưa có khái niệm về bản thân như một cá thể riêng biệt. Những món đồ chơi của chúng – chứ không phải của ai khác – có thể giúp con dần hiểu cái tôi của mình. Vì vậy, không thể nói một đứa trẻ khư khư giữ món đồ gì đó là đứa trẻ ích kỷ. Ngược lại, hành động đó giúp trẻ xây dựng ý thức bản thân.

Trẻ nghĩ chia sẻ đồ chơi nghĩa là mình sẽ mất thứ đó mãi mãi

Có một vấn đề phức tạp khác là trẻ mới biết đi cũng không hiểu khái niệm thời gian. Vì vậy, trong khi cha mẹ nghĩ chẳng có gì to tát khi cho một đứa trẻ khác mượn đồ chơi của con một lát, thì con bạn lại nghĩ khác.

Chúng không thể tưởng tượng người khác lấy đồ chơi của mình đến bao giờ, khi nào trả lại. Tương tự, bé cũng nghĩ món đồ sẽ bị mất dù cha mẹ giải thích con sẽ chơi “theo lượt”.

Nếu ai đó lấy đồ chơi của con, bạn hãy nhấn mạnh rằng bạn hiểu con không vui khi bị lấy mất thứ của mình. Bạn cũng có thể dặn con giữ chặt đồ của nó, vì đó là quyền của trẻ.

Với những đứa trẻ lấy đồ, bạn hãy nhắc nhở con phải xin phép chủ nhân món đồ trước khi lấy, thay vì cứ im lặng mang đi. Tuy nhiên, đừng thúc ép con quá.

Nếu bạn cứ khăng khăng con cần chia sẻ đồ với người khác, chúng sẽ bắt đầu liên tưởng điều này với thứ gì đó tiêu cực. Hậu quả là giai đoạn “ích kỷ” và muốn sở hữu có thể kéo dài hơn.

Cùng với thời gian, con sẽ hiểu thế giới hơn và thậm chí có thể thích chia sẻ vì chúng thấy điều đó khiến người khác hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *