Hướng dẫn cách thực hiện một bài học Montessori: Gậy Xanh Đỏ

Trình tự hướng dẫn một hoạt động Montessori rất bài bản.

Lưu ý: Làm thì không nói, Nói thì không làm đó là nguyên tắc để trẻ và bố mẹ đều tập trung.

Hướng dẫn bài học Montessori bên dưới được trình bày cho trẻ từ 2,5 tuổi trở lên. Thực hiện theo bài học 3 bước.

Bốm ẹ đọc kỹ tiến trình để áp dụng cho các bài học khác.

BÀI GẬY SỐ XANH ĐỎ

 1. Độ tuổi: 2,5 tuổi trở lên

 2. Chuẩn bị: Gậy xanh đỏ, thảm sàn

 3. Tiến trình

Cô/Hoặc Mẹ giới thiệu hoạt động. Lời mời của của Cô/Hoặc Mẹ. Con ơi, hôm nay Cô/Hoặc Mẹ muốn giới thiệu với con một hoạt động với các gậy xanh gậy đỏ đó.

 • Cô/Hoặc Mẹ mời bé chuẩn bị thảm sàn
 • Cô/Hoặc Mẹ dẫn bé đến chỗ gậy xanh đỏ và giới thiệu.
 • Cô/Hoặc Mẹ mời bé lấy từng chiếc gậy xanh đỏ ra. Cô/Hoặc Mẹ hướng dẫn bé cầm gậy ở 2 đầu. Với những gậy dài, Cô/Hoặc Mẹ hướng dẫn bé cầm thẳng
 • Bé để gậy ngẫu nhiên trên thảm

Sau khi xong Cô/Hoặc Mẹ và bé ngồi xuống cùng hoạt động

 • Cô/Hoặc Mẹ mời bé xếp gậy theo độ dài từ dài-ngắn, từ ngoài vào trong. Bé xếp xong Cô/Hoặc Mẹ WOW.

Bây giờ Cô/Hoặc Mẹ cùng con hoạt động với gậy xanh đỏ nha

Bước 1: Giới thiệu

 • Cô/Hoặc Mẹ lấy gậy 1 ra
 • Đặt trước mặt bé. Cô/Hoặc Mẹ miết tay, 1. Cầm lên để xuống, Đây là 1. Có thể cho bé miết cảm nhận 1. Cho bé cầm lên để cảm nhận 1. Con cảm nhận 1 đi. Bé cảm nhận. Bé đặt xuống -> Cô/Hoặc Mẹ cất 1 về 1 bên
 • Cô/Hoặc Mẹ lấy 2
 • Cô/Hoặc Mẹ miết tay trên 2. Đếm 1 – 2. Cô/Hoặc Mẹ cầm lên để xuống trước mặt bé. Đây là 2. Có thể cho bé miết cảm nhận 2. Cho bé cầm lên để cảm nhận 2 =>Cô/Hoặc Mẹ cất 2
 • Cô/Hoặc Mẹ lấy 3 đặt trước mặt bé
 • Cô/Hoặc Mẹ miết tay trên 2. Đếm 1-2-3. Cô/Hoặc Mẹ cầm lên đặt xuống trước mặt bé. Đây là 3.
 • Có thể cho bé miết cảm nhận 3. Cho bé cầm lên để cảm nhận 3,

Bước 2: Cô/Hoặc Mẹ lấy cả 3 ra

Hoạt động với các hành động như sau:

 • Con chỉ Cô/Hoặc Mẹ 1
 • Con chỉ Cô/Hoặc Mẹ 2
 • Con chỉ Cô/Hoặc Mẹ 3
 • Con đặt 1 ra kia
 • Con đặt 2 ra đây
 • Con đặt 3 ở góc này.
 • Con đưa Cô/Hoặc Mẹ 1, con đưa Cô/Hoặc Mẹ 2, con đưa Cô/Hoặc Mẹ 3
 • Xáo trộn vị trí các gậy. Thực hiện hành động với các gậy 1 cách ngẫu nhiên.
 • Khi bé thực hiện thành thạo. ->

Cuối bước 2.

Con đưa cho Cô/Hoặc Mẹ 1. Cô/Hoặc Mẹ cất

Con đưa Cô/Hoặc Mẹ 2. Cô/Hoặc Mẹ cất

Con đưa Cô/Hoặc Mẹ 3. Cô/Hoặc Mẹ cất

Bước 3: Cô/Hoặc Mẹ đưa từng khối ra và hỏi.

Đây là gì con nhỉ?

 • Nếu con trả lời đúng thì tiếp tục.
 • Còn không thì quay lại bước 2.
 • Hoạt động với câu hỏi Đây là gì con nhỉ. Lưu ý: Cô/Hoặc Mẹ không chỉ tay hoặc nhìn vào phía gậy Cô/Hoặc Mẹ muốn hỏi. Nếu con trả lời đúng thì tiếp tục.
 • Con có muốn biết thêm 1 gậy số khác không?

Nếu con đồng ý thì giới thiệu thêm 1 gậy số 4.

Thực hiện bài học 3 bước như trên.

 1. Mở rộng:

Học thêm các gậy khác nếu bé thích, nhưng không quá nhiều.

So sánh gậy hơn nhau bao nhiêu

 1. Mục đích trực tiếp

Bé biết gậy số 1, 2, 3, …

 1. Mục đích gián tiếp

Bé biết các lượng hơn nhau bao nhiêu

 1. Ngôn ngữ

Gậy số

Số đếm 1, 2, 3, 4,..

 1. Điểm thú vị trong bài học

 • Gậy xanh đỏ.
 • Con biết 1, 2, 3, 4 có lượng ra sao
 1. Kiểm soát lỗi

Bé lúng túng khi di chuyển các gậy ở bước 2. Cô/Hoặc Mẹ cất đi 1 cái sai và hoạt động với 2 vật thể còn lại trên bàn cho đến khi thành thao,. Cô/Hoặc Mẹ lấy cái khối sai ra hỏi bé và tiếp tục hoạt động bước 2

Bé sai ở bước 3: Cô/Hoặc Mẹ thực hiện lại bước 2.

 1. 3 hoạt động trước – 3 hoạt đông sau

Một hoạt động sau đó – Kết hợp gây xanh đỏ và thẻ số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *