KHUYNH HƯỚNG VÀ NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

KHUYNH HƯỚNG VÀ NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
???? Quy luật phát triển của trẻ:
– Trẻ em sinh ra đều có sẵn những tiềm năng như nhau, năng lực như nhau, nhu cầu như nhau.
– Tất cả trẻ em đều có nhu cầu cơ bản, khuynh hướng giống nhau.
– Tất cả trẻ trên thế giới đều phát triển theo trình tự như nhau:
vd: 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng biết đi.
???? Nhu cầu và khuynh hướng phát triển của trẻ:
1. Nhu cầu về định hướng:
Đặt con vào 1 nơi lạ, việc đầu tiên là con khám phá nơi đó. Ngay cả ng lớn chúng ta cũng có nhu cầu này.
2. Nhu cầu về trình tự:
– Gồm trình tự về không gian và thời gian.
– Trẻ không nhận biết được thời gian là mấy giờ làm việc gì. Nhưng trẻ nhận biết được trật tự thông qua nối tiếp các công việc:
Ví dụ: Sau tắm là ăn, sau khi ăn là đi ngủ…
– Trật tự về không gian: Tính trật tự về vị tria của các đồ vật. Nhiều trẻ cảm thấy không an toàn khi mọi thứ sai với trật tự.
3. Nhu cầu khám phá:
– Trẻ em là 1 nhà khám phá tự nhiên, đó là nhu cầu học hỏi của trẻ.
– Tuy nhiên ng lớn luôn tước đi cái quyền đoa của trẻ, trẻ cứ đụng vào vật gì là bị cản lại.
=> Chúng ta cần tạo môi trường an toàn cho trẻ khám phá.
4. Nhu cầu giao tiếp:
Thể hiện thông qua viết lách, đụng chạm, biểu cản nét mặt, chạy nhảy hay vận động.
5. Nhu cầu tương tác:
Đừng bao giờ cho tâm trí ăn nhiều hơn đôi tay
=> Hãy cho trẻ tiếp xúc sờ nắn nhiều
6. Nhu cầu về sự lặp lại:
– Lặp lại là cha đẻ của thành công
– Người lớn quan tâm đến kết quả, nhưng trẻ con quan tâm đến quá trình.
– Trẻ hoạt động lặp đi lặp lại rèn tính tập trung và nâng cao kỹ năng của mình. Nhưng ng lớn lại cứ thích lái theo ý mình => Theo thời gian trẻ sẽ không có tính nhẫn nại. Hình thành thói “tôi biết rồi”.
7. Nhu cầu về sáng tạo:
– Trẻ cần được tự do suy nghĩ và sáng tạo
– Trẻ cần được bộc lộ bản thân mình thông qua điểm mạnh của mình.
8. Nhu cầu hoàn thiện:
Mỗi em bé sinh ra đều có 1 khả năng kỳ diệu => Người lớn cần tin tưởng ở trẻ
===> Nói tóm lại: Nhu cầu và khuynh hướng của trẻ là rất lớn, đó là nhu cầu chung cho toàn nhân loại, ai cũng có nhu cầu chung này. Tuy nhiên, những nhu cầu này được đáp ứng trong môi trường văn hóa khác nhau, niềm tin tôn giáo khác nhau nên nhu cầu cũng khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *